Meten is weten: Quick Scan Trustkantoor

Overzicht in processen, kosten en mogelijkheden

Uw doelstellingen als vertrekpunt

Efficiënter werken, overzicht hebben (of houden?), kosten besparen en het borgen van processen zijn vaak afgeleide doelstellingen van de bedrijfsdoelstelling. Om een meetbare resultaatverbetering te kunnen realiseren is een helder overzicht in de huidige (of: bestaande?) situatie nodig.

Uw visie

Een volledig en gedetailleerd overzicht van de huidige situatie, processen en kosten. De Quick Scan Trustkantoor koppelt dit overzicht aan uw visie, het beleid en de doelstellingen van het kantoor en geeft de mogelijkheden aan.

Kader

Samen met u bepalen we het kader van de analyse. Hierin maken we keuzes in de mogelijke processen die worden onderzocht en uitgewerkt en (met) de daarin door u gestelde prioriteiten.

Inzicht

Hoeveel uren wordt aan welke processen besteed en wat dragen deze bij aan de bedrijfsdoelstelling? Wat zijn de exacte directe en indirecte kosten van uw trustkantoor? Waar zitten knelpunten en quick-wins? Wat zijn de visie en bedrijfsdoelstellingen van uw kantoor?

Doe de Quick Scan Trustkantoor

Een solide basis; meten is weten. Vraag nu hier aan.

Referenties

Relian

Trustkantoren

Lees meer ›

Confiad

Trustkantoren Notariaat

Lees meer ›