Van tijd tekort naar tijd genoeg

Vereenvoudig werkzaamheden met innovatieve oplossingen

Arbeidsintensieve processen

Een meetbaar beter bedrijfsresultaat door efficiënter werken is in veel gevallen mogelijk door ondersteuning van bestaande werkprocessen met innovatieve oplossingen.

In uw organisatie zijn medewerkers een groot deel van hun tijd bezig met het verwerken van informatie. Een aantal van deze arbeidsintensieve processen kunnen met innovatieve oplossingen worden vereenvoudigd waardoor kostbare arbeidstijd wordt bespaard en processen worden geborgd. De juiste informatie snel beschikbaar voor de juiste medewerker in de meest efficiënte vorm tegen lagere kosten. Zo realiseert SPS een meetbaar beter bedrijfsresultaat voor uw organisatie.

Gebruik bestaande applicaties

Informatie bevindt zich in diverse applicaties in uw organisatie. Bijvoorbeeld in Microsoft Office en Outlook, CRM-, Boekhoud-, Tijdsregistratie- en pakketten voor personeelszaken. Door deze slim te gebruiken, te koppelen en aan te vullen wordt kostbare arbeidstijd bespaard, processen versneld en geborgd, en heeft u overzicht in de status van taken en processen. 

Referenties

Kennisinstituut duurzaam verpakken

Overig MKB

Lees meer ›

Downstream

Overig MKB

Lees meer ›