Uw bedrijfsdoelstelling als vertrekpunt

Overzicht. In processen en kosten

Methodiek

Uw bedrijf heeft een visie, doelstellingen en een strategie om die doelstellingen te realiseren. Om de doelstellingen te kunnen realiseren is een organisatie ingericht. Binnen die organisatie werken medewerkers volgens bepaalde werkprocessen. In deze werkprocessen zitten actuele of latente knelpunten. SPS gebruikt twee methodieken die een meetbaar beter bedrijfsresultaat borgen. 

Referenties

Stijl Advocaten

Advocatuur

Lees meer ›

Eumedion

Overig MKB

Lees meer ›