Meten is weten: MKB Quick Scan

Overzicht. In processen en kosten

Uw doelstellingen als vertrekpunt

Efficiënter werken, overzicht, kosten besparen en het borgen van processen zijn vaak afgeleide doelstellingen van de bedrijfsdoelstelling. Om meetbare resultaatverbetering te kunnen realiseren is een helder overzicht in de huidige situatie nodig.

Uw visie

Volledig en gedetailleerd overzicht van de huidige situatie, huidige processen en de huidige kosten. De Quick Scan Advocatuur koppelt dit overzicht aan uw visie, beleid en de doelstellingen van uw organisatie.

Kader

U bepaalt het kader van de analyse. Hierin maken we keuzes in de mogelijke processen die worden onderzocht en uitgewerkt en de daarin door u gestelde prioriteiten.

Inzicht

Hoeveel uren wordt aan welke processen besteed en wat dragen deze bij aan de bedrijfsdoelstelling? Wat zijn de exacte directe en indirecte kosten? Waar zitten knelpunten en quick-wins? Wat zijn de visie en bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie? Groei? Kostenbesparen? Meer doen met minder personeel?

Referenties

Multimediair

Overig MKB

Lees meer ›

Eumedion

Overig MKB

Lees meer ›