Processen borgen = zekerheid

Zekerheid en overzicht door borging van processen

Procedures, taken en deadlines

Is de juiste procedure gevolgd bij een aanvraag? Welke accountmanager heeft welke taken in beheer en wat is de status van deze taken? En wat gebeurt er bij ziekte van een medewerker? Wanneer verloopt de ID van een UBO en wanneer moet een nieuwe aanvraag worden ingediend? Wie heeft binnen het trustkantoor wijzigingen doorgevoerd? wanneer er waarom zij die aangebracht? iets gewijzigd en wanneer? Kunnen alle medewerkers van uw kantoor bij alle (vertrouwelijke-) informatie? In welke volgorde zijn bepaalde processen verlopen? Zijn die processen terug te vinden? Wat is de bewaartermijn van stukken? Wat is de juiste versie? Wat is de beroepsmatige verplichting  van de “juiste bewaring van stukken en dossiers”? Voldoet het opslaan van uw data en uw papieren dossiers aan de archiefwet? 

Overzicht in status

SPS biedt trustkantoren de mogelijkheid processen te borgen en overzicht te creëren waardoor de zekerheid in de bedrijfsvoering van een trustkantoor is gewaarborgd.

Referenties

Citco

Trustkantoren

Lees meer ›

Confiad

Trustkantoren Notariaat

Lees meer ›