Efficiency of strategische keuze?

Een digitale notaris

Digitalisering

In een maatschappij die steeds meer door digitale processen wordt beheerst zal ook de notaris zijn werkwijzen moeten blijven evalueren. Digitalisering is niet meer alleen een kwestie van sneller en efficiënter werken, maar in toenemende mate van strategisch belang. Welke rol kent een notariskantoor zichzelf toe in de nabije toekomst?

Integratie processen

Als de telefoon gaat ziet de secretaresse voordat ze opneemt al op haar scherm wie er belt, wie de behandelaar is van het dossier, wat de status is en of de behandelaar bereikbaar is. De klant heeft online stukken van het dossier kunnen inzien en heeft daar een vraag over. Tijdsregistratie vanaf het moment dat de telefoon wordt opgenomen maakt eventueel doorbelasten van kosten en automatisch opstellen van de factuur eenvoudig. De notaris heeft direct het juiste dossier beschikbaar. Digitaal  aanleveren van akten bij het Kadaster of digitale inschrijving bij de KvK en digitaal uitvoeren? Software maakt het mogelijk.

SPS helpt notariskantoren om processen en informatie op elkaar aan te laten sluiten om kostbare arbeidstijd en directe kosten te besparen. De doelstellingen en visie van het kantoor zijn daarbij het uitgangspunt.

Referenties

Confiad

Trustkantoren Notariaat

Lees meer ›

Lustrous Law

Advocatuur Notariaat

Lees meer ›