Toenemend toezicht = toenemende administratieve lasten?

Efficiënter werken & beperking integriteit risico’s

Vergunning toezichthouder en administratieve lasten

Voor het behoud van de vergunning van de toezichthouder moet een trustkantoor in toenemende mate voldoen aan specifieke eisen. Een integere bedrijfsvoering en beperking integriteit risico’s, het hebben en volgen van een procedurehandboek, functiescheiding van uitvoering en controle, deugdelijke administratie, transactiemonitoring en melding ongebruikelijke transacties, borgen kennis en permanente educatie, compliance, het op orde hebben van  Client Acceptatie Formulieren en - Dossiers, screening op PEP en sanctielijsten,  ISI formulieren, verplichte beschikbaarheid van informatie voor DNB, wettelijke eisen die DNB aan cloud diensten stelt; het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange reeks administratieve verplichtingen.

Efficiënter, meer controle, besparingen op directe kosten

Om efficiënter te voldoen aan de eisen van de toezichthouder en om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen heeft SPS information logistics in nauwe samenwerking met onder andere Confiad en Relian specifiek voor Nederlandse trustkantoren one2TRUST ontwikkeld. Alle informatie in het trustkantoor op 1 plek beschikbaar, volgt bestaande processen van het CAF, genereert ISI lijsten, integreert met bestaande systemen als Relian, Exact, Snelstart en Outlook en biedt intelligente scanoplossingen voor papieren documenten en dossiers. Bespaart op arbeidstijd en op de directe kosten van het kantoor, het voldoen aan Rib Wtt2014 door controle op naleving van de geformuleerde procedures, processen en maatregelen en het voldoen aan de archiefwet ter voorkoming van economisch delict.

Referenties

Relian

Trustkantoren

Lees meer ›

Confiad

Trustkantoren Notariaat

Lees meer ›