Meten is weten: Quick Scan Advocatuur

Overzicht. In processen en kosten

Uw doelstellingen als vertrekpunt

Efficiënter werken, overzicht, kosten besparen en het borgen van processen zijn vaak afgeleide doelstellingen van de bedrijfsdoelstelling. Om meetbare resultaatverbetering te kunnen realiseren is een helder overzicht in de huidige situatie nodig.

Uw visie

Volledig en gedetailleerd overzicht van de huidige situatie, huidige processen en de huidige kosten. De Quick Scan Advocatuur koppelt dit overzicht aan uw visie, beleid en de doelstellingen van het kantoor.

Kader

Samen met u bepalen we het kader van de analyse. Hierin maken we keuzes in de mogelijke processen die worden onderzocht en uitgewerkt en de daarin door u gestelde prioriteiten.

Inzicht

Hoeveel uren wordt aan welke processen besteed en wat dragen deze bij aan de bedrijfsdoelstelling? Wat zijn de exacte directe en indirecte kosten? Waar zitten knelpunten en quick-wins? Wat zijn de visie en bedrijfsdoelstellingen van uw kantoor? Digitaal voor 2016? Groei? Kostenbesparen?

Referenties

Lustrous Law

Advocatuur Notariaat

Lees meer ›

Stijl Advocaten

Advocatuur

Lees meer ›