Veranderende markt: Notariaat in ontwikkeling

Op zoek naar meerwaarde in dienstverlening en controle op kosten

Wetswijzigingen

Begin 2013 wijzigde de Wet op het notarisambt. Het toezicht is versterkt, er is een Commissie Toegang Notariaat geïnstalleerd en de weigeringsplicht is aangescherpt. Verder zijn kandidaat-notarissen niet meer verplicht een praktijk over te nemen (of te starten). Dit maakt de keuze voor het beroep aantrekkelijker voor studenten.

Snijden in kosten, samenwerken

De marktomstandigheden zijn uitdagend; veel kantoren kunnen nog enige tegenwind tegemoet zien. De woningmarkt blijft in mineur; een spoedig herstel is niet waarschijnlijk. Kantoren die het water aan de lippen hebben staan, moeten verder snijden in de kosten om de continuïteit te kunnen waarborgen. Een andere manier om het voortbestaan te garanderen is nauw samenwerken met andere kantoren. Het is een manier om het dienstenpakket te verbreden, het aanbod te differentiëren en (investerings)kosten te delen.

Onderscheidend vermogen en productvernieuwing

Hoewel de financiële weerbaarheid van veel kantoren nu laag is, blijft het belangrijk te investeren in IT. Kantoren hebben nu veel mogelijkheden voor productvernieuwing. Dat is dé manier om onderscheidend vermogen aan te brengen in het aanbod van diensten én het contact met klanten te intensiveren. Als gevolg van ICT-ontwikkelingen neemt ook het aantal prijsvechters verder toe. Een (stijgend) aantal online initiatieven waar notarisdiensten goedkoper worden aangeboden waardoor de markt(situatie) verder gaat veranderen. 

Referenties

Confiad

Notariaat Trustkantoren

Lees meer ›

Lustrous Law

Notariaat Advocatuur

Lees meer ›